Qo'shilgan qiymat solig'i ishlab chiqarish koroxnasi misolida. 

 Bukletni yuklab olish