(99871) 207-40-40
A. Navoiy-Zarqaynar ko'chasi , Blok "A" (Sirk qarshisida)
8:30 - 17:30
Qo'ng'iroq buyurtmasi