(99871) 207-40-40
Alisher Navoiy ko'chasi, Blok «A» (Sirk qarshisida)
8:30 - 17:30
Qo'ng'iroq buyurtmasi