Kreditlash

Kredit olish

JISMONIY SHAXSLAR UCHUN ISTE'MOL KREDITLARI

Iste'mol kreditlari jismoniy shaxslarga O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo’lgan holda beriladi. O’zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan iste’mol tovarlariga to’lovlarni pul o'tkazmalari mijozning kredit hisobidan ishlab-chiqaruvchi korxona yoki tashkilot bank hisobiga o’tkaziladi.

Iste'mol tovarlari (xizmatlari) bu:

 • maishiy va iste'mol tovarlari;
 • kompyuterlar va ofis uskunalari;
 • mebellar;
 • aviachiptalar va sayyohlik yo'nalishlari;
 • tibbiy xizmatlar;
 • to'y marosimlarini o’tkazish;
 • O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqariladigan boshqa tovarlar va xizmatlar;

 

XATB “Davr Bank” dan kredit olishning afzalliklari:

 • qulay foiz stavkalari bilan kreditlash shartlarining keng doirasi, qulay muddatlar, oldindan to'lov yoki oldindan to'lovsiz;
 • kreditni to'lash uchun to'lovlarni amalga oshirishda, kreditni barvaqt yopishda yoki kreditni biror choragini yopishda hech qanday komissiya yo'q;
 • agar daromadingiz kredit olish uchun yetarli bo'lmasa, kreditni yopishda yordam beruvchi shaxsni masalasi ko’rib chiqilishi mumkin;
 • kredit boshlang’ich badalini to’lash, kreditni asosi va kredit bo'yicha foizlarni nafaqat naqd pulda amalga oshirilishi mumkin, balki kredit oluvchining depozit hisobidan yoki plastik kartochkasidan foydalangan holda to'lovlarni amalga oshirish mumkin;

 

Пакет  необходимых документов для получения кредита:

 • документ удостоверяющий личность заёмщика;
 • документы по обеспечению кредита;
 • справка о полученных доходах и размера удержаний за последние 12 месяцев с указанием ИНПС;
 • при необходимости поручителя :  копия паспорта поручителя и справка о полученных доходах и размера удержаний за последние 12 месяцев с указанием ИНПС.

 

Кредитный продукт «Авто кредит - 2019-3»

 • объект кредита - Новые легковые автомобили, произведенные в Республике Узбекистан (первичный рынок);
 • срок кредита - до 36 месяцев;
 • процентная ставка по кредиту - 18%;
 • первоначальный взнос - 50%

 

 • объект кредита - Новые легковые автомобили, произведенные в Республике Узбекистан (первичный рынок);
 • срок кредита - до 36 месяцев;
 • процентная ставка по кредиту - 23%;
 • первоначальный взнос - 40%

 

 • объект кредита - Новые легковые автомобили, произведенные в Республике Узбекистан (первичный рынок);
 • срок кредита - до 36 месяцев;
 • процентная ставка по кредиту - 28%;
 • первоначальный взнос - 35%

«Микрокарз -15»

кредит маҳсулоти ойлик иш ҳақидан келиб чиққан ҳолда ажратилаяпти.
Муддати : 12 ойгача
Микроқарз фоиз ставкаси: 38%.
Микроқарз ажратилиш шакли: Микрокарз накд пулда берилади.

«Кредит картаси -15»

кредит маҳсулоти ойлик иш ҳақидан келиб чиққан ҳолда ажратилаяпти.
Муддати : 3 йил.
Микроқарз фоиз ставкаси: 36%.
Микроқарз ажратилиш шакли: Кредит суммаси очилган пластик картага утказиш йули билан амалга оширилади.

«Кредит картаси - 50»
Муддати : 3 йил.
Йиллик фоиз ставкаси: 32%.
Кредит ажратилиш шакли: Кредит суммаси очилган пластик картага утказиш йули билан амалга оширилади.
Гаров таъминоти: - Кредит суммасиниг 125% дан кам булмаслиги лозим.

 

 


  38098