Korporativ axloq kodeksi

1. UMUMIY QOIDALAR

1.1. Korporativ odob-axloq kodeksining (keyingi o‘rinlarda – Odob-axloq kodeksi) maqsadi “Davr Bank” xususiy aksiyadorlik-tijorat banki (keyingi o‘rinlarda Bank deb yuritiladi) faoliyati standartlarini va uning xodimlarining xatti-harakatlariga yo‘naltirilgan xatti-harakatlarini belgilashdan iborat. Axloqiy me'yorlarni, xizmat ko'rsatish sifatini va mijozlar uchun qulaylikni ta'minlash, bank, uning sho'ba va filiallari faoliyatining rentabelligi, moliyaviy barqarorligi va samaradorligini oshirish.

1.2. Ushbu Axloq kodeksining maqsadlari quyidagilardan iborat:

·     Bankning missiyasi va korporativ qadriyatlarini birlashtirish;

·     Bank xodimlarining o‘z mijozlari, biznes sheriklari, aksiyadorlari va hamkasblari oldidagi o‘z xizmat vazifalarini bajarishi, Bank Missiyasini amalga oshirishdagi roli uchun shaxsiy javobgarligini tushunishlarini ta’minlash;

·     Bankning mijozlar, biznes sheriklari, davlat organlari, raqobatchilar va bank xodimlari bilan munosabatlari asoslarini belgilash. Bank aktsiyadorlari, mijozlari, biznes sheriklari va xodimlarining manfaatlarini himoya qilish.

1.3. Axloq kodeksi Bankning barcha xodimlari rioya qilishi shart bo‘lgan axloqiy xulq-atvorning asosiy me’yorlarini belgilaydi.

1.4. Mijozlarga, shu jumladan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga hamda boshqa tashkilotlarga, ularning mansabdor shaxslari va xodimlariga xizmat ko‘rsatishda ishbilarmonlik va kasbiy etikaga qo‘yiladigan talablarning bajarilishi ularning professionalligi va ishonchliligining qo‘shimcha kafolati, guvohligi va garovidir. ularning O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga, shuningdek, umume’tirof etilgan ma’naviy-axloqiy me’yorlarga muvofiqligi.


2. AXLOQ KODEKSINING PRINSIPLARI

2.1. Bank o'z kasbiy faoliyatini quyidagi tamoyillar asosida amalga oshiradi:

·    O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga, kasbiy etikaga, axloqiy-axloqiy me’yor va an’analarga qat’iy rioya etish;

·    Davlat va jamiyat oldidagi o‘zining fuqarolik va kasbiy burchini tushunish, amaldagi qonun hujjatlari normalaridan kelib chiqqan holda davlat organlarining talablarini to‘liq va o‘z vaqtida bajarish;

·    Bank mijozlarining, shu jumladan bank faoliyati bilan shug‘ullanuvchi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini hurmat qilish;

·     Tijorat banklari va butun bank hamjamiyatining huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda banklararo hamkorlik va hamkorlikni mustahkamlash;

·    Zimmasiga olingan majburiyatlarga rioya qilish va yuqori sifatli xizmatlar ko'rsatishni ta'minlash, operatsiyalarni amalga oshirishda xavf darajasini hisobga olish va cheklash;

·    Halol raqobat, bank faoliyatining vijdonsiz ishtirokchilariga faol qarshilik ko‘rsatish, jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va boshqa qonunga xilof harakatlarga qarshi kurashishda faol ishtirok etish;

·    O‘zaro hurmat, o‘zaro tushunish va o‘zaro yordam, korporativ boshqaruv, shuningdek, bank xizmatlarini vijdonan ko‘rsatish ustidan ichki va o‘zaro nazorat asosida xalqaro professional aloqalarni o‘rnatish va rivojlantirish;

·    O'z ishining sifati va natijalari uchun to'liq javobgarlik.


     3. BANKNING AKSIYACHILARI OLDIDAGI MAJBURIYATLARI

3.1. Bank aktsiyadorlar oldida quyidagilarga rioya qilishi shart:

·    Aksiyadorlarning bank faoliyatini boshqarishda, birinchi navbatda, korporativ boshqaruv tamoyillari asosida muhim qarorlar qabul qilishda samarali ishtirokini ta’minlash;

·    Aksiyadorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarining buzilishiga yo‘l qo‘ymaslik;

·    Bank boshqaruv organlari faoliyatining maksimal shaffofligiga erishish, aksiyadorlarni Bank faoliyati to‘g‘risida doimiy va o‘z vaqtida axborot bilan ta’minlash uchun sharoit yaratish.


4. BANKLARARO HAMKORLIK BO’YICHA ASOSIY MAJBURIYATLARI

4.1. Bank boshqa banklar bilan munosabatlarida quyidagilarga rioya qilishi shart:

 • ·    Munosabatlarni ishonch va hurmat asosida qurish;

 • ·    Xo'jalik shirkatlaridan kelib chiqadigan shartnoma va boshqa majburiyatlarga qat'iy rioya qilish;

 • ·    Raqobatchilar bilan munosabatlarda xulq-atvorning yuqori axloqiy me'yorlariga rioya qilish, shu bilan birga bank siyosati o'z xizmatlari va xodimlarining sifati va raqobatbardoshligiga e'tiborni jalb qilish, raqobatchilarni tanqid qilmaslik ekanligini yodda tutish;

 • ·    Kelishmovchiliklar va kelishmovchiliklar yuzaga kelganda, muzokaralar va murosa izlashga ustuvor ahamiyat bering, halol raqobat tamoyillariga qat’iy rioya qiling, yangi mijozlarni jalb qilishda qonunni buzuvchi choralar ko‘rmang.

5. MIJOLAR BILAN MUNOSABATLARDAGI ASOSIY MAJBURIYATLARI

5.1. Mijozlar bilan ishlashda bank quyidagilarga rioya qilishi shart:

·    Shartnomalar tuzish orqali mijozlar bilan o'zaro ishonch asosida munosabatlarni o'rnatish. Shu bilan birga, bank xodimlari mijozlarga do'stona va e'tiborli bo'lishlari kerak;

 • ·    Umumiy, umumiy atamalardan foydalanish va o‘z munosabatlarini odob-axloq va biznes sheriklik asosida qurish;

 • ·     Ko‘rsatilayotgan bank xizmatlari va mahsulotlarining O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi va texnik talablariga muvofiqligini ta’minlash;

 • ·    Ko‘rsatilayotgan xizmatlar va bank mahsulotlari to‘g‘risida zarur to‘liq ma’lumotlarni taqdim etish, mijozlarga qiyinchilik tug‘dirayotgan muammolarni hal qilishda yordam ko‘rsatish;

 • ·    Mijozlarning murojaatlarini o‘z vaqtida va har tomonlama ko‘rib chiqish, mazkur Kodeks talablariga qat’iy rioya etish, bank xodimlari tomonidan ushbu Kodeksga zid bo‘lgan xatti-harakatlar sodir etilishining oldini olish choralarini ko‘rish.

6. BANKNING XODIMLAR OLDIDAGI ASOSIY MAJBURIYATLARI

6.1. Bank o'z xodimlari bilan munosabatlarda quyidagilarga majburdir:

 • ·    Ishga qabul qilish, ularning mehnatiga haq to'lash va lavozimga ko'tarilishda kamsitishning barcha ko'rinishlarini istisno qilish;

 • ·     Xodimning kasbiy o'sishi, uning salomatligi va ijtimoiy farovonligini mustahkamlash uchun qulay mehnat sharoitlarini oqilona tashkil etish va yaratish choralarini ko'rish;

 • ·    O'z xodimlariga zarur huquqiy va ma'muriy yordam ko'rsatish;

 • ·    Xodimlarning Bankdagi ishlarning muvaffaqiyatli holatidan shaxsiy manfaatdorligini oshirish, ularning ijodkorligi va tashabbuskorligini rag‘batlantirish, xodimlarni tasdiqlangan standartlarda nazarda tutilgan tegishli kiyim-kechak shakli bilan ta’minlash;

 • ·    Xodimlarning jamoat ishlarida ishtirok etish huquqini hurmat qilish.


7. KORPORATIV XULQ

7.1. Bank xodimlari:

 • ·    Korporativ madaniyat tashuvchilari sifatida harakat qilish;

 • ·     O'z jamoasi va mehnatini qadrlash, o'zini umumiy ish uchun burch va mas'uliyat hissida tarbiyalash;

 • ·     Korporativ xulq-atvor qoidalarini va qabul qilingan qo'shma qarorlarni hurmat qilish, jamoaviy ishlarda ishtirok etish, kollegiallik, biznes sheriklik, samarali hamkorlikka intilish;

 • ·    Hamkasblar bilan do'stona ishbilarmonlik aloqalarini qo'llab-quvvatlash;

 • ·    Bank ishonchiga va uning xodimining ishbilarmonlik imidjiga putur etkazadigan xatti-harakatlarga yo'l qo'ymaslik;

 • ·    Bank tizimining ilg‘or an’analarini saqlash, bank xodimlarining yangi avlodiga kasbiy tajriba, ko‘nikma va ma’naviy qadriyatlarni qo‘llab-quvvatlash va o‘tkazish.8. RASMIY AXLOQ

 8.1.  Bank xodimlari:

 • ·      Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda bankning roli va o‘rnini chuqur anglash;

 • ·     Davlat va korporativ manfaatlarini himoya qilishda qat’iy turish;

 • ·     Qonun hujjatlariga, shuningdek, bank faoliyati tamoyillariga qat'iy rioya qilish;

 • ·      Yuqori intizomga va turli vaziyatlarda o'zini tuta bilish qobiliyatiga ega, o'z qarorlari, harakatlari va harakatlarida ular yuqori axloqiy va axloqiy mezonlarga tayanadi;

 • ·     Bank va tijorat sirlarini saqlash, Bank yoki uning mijozlariga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan ma’lumotlarning tarqalishiga yo‘l qo‘ymaslik;

 • ·     O'z mansab mavqeidan shaxsiy manfaat olish yoki boshqalarning noqonuniy manfaatlarini qondirish uchun foydalanmaslik;

 • ·     Mansab mavqeidan foydalangan holda g‘ayriqonuniy va axloqsiz xatti-harakatlar sodir etilishiga yo‘l qo‘ymaslik, o‘z shaxsiy xulq-atvori bilan halollik, odob-axloq va buzg‘unchilikka o‘rnak ko‘rsatmoqda.


9. BIZNES ODOBI

9.1. Bank xodimlari:

 • ·     O'z ishbilarmonlik madaniyatining namoyon bo'lishining tashqi shakllarini doimiy ravishda kuzatib borish va qat'iy uslub, ijobiy munosabat, xushmuomalalik va xushmuomalalik qoidalariga amal qilish;

 • ·    O'zaro munosabatlarda va hamkasblar bilan birgalikda ishlashda ular to'g'rilik va xayrixohlikni namoyon etadilar, rasmiy munosabatlarda bo'ysunishni kuzatadilar;

 • ·     Boshqa tashkilotlarning xodimlariga va boshqa fuqarolarga nisbatan ishbilarmonlik uslubi va xayrixoh ohangni saqlab, professionallik va muvozanatni namoyon qiladi;

 • ·    Rasmiy yig'ilishlarda reglamentga qat'iy rioya qilish;

 • ·    O'zining va boshqalarning vaqtini qadrlash. Og'zaki yoki yozma shaklda o'z fikrini aniq, aniq va aniq ifodalash;

 • ·     Ishbilarmon va ozoda ko'rinishga ega, tashqi ko'rinishi xodimlar uchun tasdiqlangan kiyim va tashqi ko'rinish standartlariga mos keladi.

 

10. Ekstremal AXLOQ

10.1. Bank xodimlari:

 • ·     Fuqarolarda o‘z kasbiga hurmat, bank tizimiga ishonch va uning yuksak nufuzini saqlab qolish orqali ularning ish vaqtida ham, bo‘sh vaqtida ham o‘zini tutishiga hissa qo‘shish;

 • ·     O'zlarining muloqot doiralarini shakllantirishda ehtiyotkor bo'lishlari va bu bilan Bank xodimining obro'siga putur etkazadigan va obro'siga putur etkazadigan aloqalardan qochishlari;

 • ·    Sog'lom turmush tarzini olib borish va spirtli ichimliklarni suiiste'mol qilishni, giyohvandlik vositalarini, psixotrop va toksik moddalarni iste'mol qilishni yo'l qo'yib bo'lmaydigan deb bilish.


11. BUXGALTERIYA VA HISOBOT

11.1. Bank, uning sho‘ba va bog‘langan korxonalari buxgalteriya hisobi va hisobotida aks ettirilgan ma’lumotlarning to‘liqligi, aniqligi va ishonchliligini ta’minlaydi.

11.2. Bank, uning sho'ba va filiallari barcha operatsiyalarni buxgalteriya hisobi va hisoboti talablariga qat'iy rioya qilgan holda aks ettiradi, shu jumladan birlamchi buxgalteriya hisobi uchun soxta buxgalteriya hujjatlarini istisno qilish, ishonchsiz buxgalteriya yozuvlarini yuritish.

11.3. Buxgalteriya hisobi va hisobotini yuritish tamoyillari buzilganligi, shu jumladan, bankning, sho‘ba va bog‘liq korxonalarning mablag‘lari, hisobga olinmagan mol-mulkini o‘zlashtirish to‘g‘risidagi ma’lumotlarga ega bo‘lgan bank xodimi bu haqda bevosita boshqaruvchi va profil bo‘linmalarini darhol xabardor qilishi shart.12. MA’LUMOTLAR BILAN ISHLASH QOIDALARI

12.1. Bank o‘z faoliyati to‘g‘risidagi ma’lumotlarning O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq oshkor etilishini ishonchlilik, ochiqlik, tezkorlik, to‘liqlik va muntazamlik tamoyillari asosida, barcha manfaatdor shaxslarning bir xil ma’lumotlardan foydalanishi uchun teng imkoniyatlarni ta’minlaydi; Bankning ochiqligi va uning tijorat manfaatlarini hurmat qilish o'rtasidagi oqilona muvozanat.

12.2. Mijozlar va xo‘jalik sheriklariga taqdim etiladigan ma’lumotlar hajmi O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga, ushbu Kodeksga va Bankning ichki hujjatlariga muvofiq ularga ko‘rsatilayotgan bank xizmatlarining xususiyatidan kelib chiqib belgilanadi.

12.3. Bank mijozlari va biznes hamkorlari o‘zlari to‘g‘risidagi, ularning tadbirkorlik va boshqa faoliyati to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan, bank mijozlari ekanligi to‘g‘risidagi ma’lumotlar maxfiy ekanligiga va Bank tomonidan oshkor etilishi mumkin emasligiga ishonch hosil qilishlari kerak va ishonch hosil qilishlari mumkin, qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. O‘zbekiston Respublikasining yoki mijozning, biznes sherigining iltimosiga ko‘ra oshkor qilingan va u bilan tuzilgan shartnoma shartlariga zid bo‘lmagan taqdirda. Bank xodimi bank xodimlarining ommaviy axborot vositalari bilan o‘zaro hamkorligini tartibga soluvchi tartibda ommaviy axborot vositalari vakillariga Bank, uning sho‘ba va bo‘linmalari faoliyati to‘g‘risidagi ma’lumotlarni taqdim etadi.

12.4. Bank xodimlari, ichki tuzilmasi, ish tartibi, moliyaviy oqimlari, operatsiyalari, mijozlar va biznes sheriklarining, davlat organlari vakillarining hisobvaraqlari va depozitlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shuningdek bankning ishchanlik obro‘siga, boshqa nomoddiy yoki moddiy manfaatlariga putur yetkazishi mumkin bo‘lgan boshqa ma’lumotlar. , xo‘jalik hamkori, davlat va mahalliy davlat hokimiyati organlari vakillari, agar bunday ma’lumotlarni oshkor qilish O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida nazarda tutilmagan bo‘lsa, hamma uchun ochiq bo‘lgan ma’lumotlar bundan mustasno, maxfiy hisoblanadi. Bank xodimi yozma ravishda maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilmaslik majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

12.5. Bankning insayder ma’lumotlaridan foydalanish huquqiga ega bo‘lgan Bank xodimi undan faqat O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi, ushbu Kodeks va Bankning ichki hujjatlari qoidalariga muvofiq o‘z xizmat vazifalarini bajarish maqsadida foydalanadi.


13. BANK VA UNING AKSIYACHILARI, MIJOZLARI, TADBIRKORLIK HAMKORLIKLARI VA BANK XODIMLARINI HIMOYA QILIShI.

13.1. Bank, aksiyadorlar, mijozlar, biznes hamkorlar va Bank xodimlarining xavfsizligini ta’minlash Bank faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Bank Bank, uning aksiyadorlari, mijozlari, biznes hamkorlari va Bank xodimlari uchun ishonchli xavfsizlik tizimini yaratishga qaratilgan barcha choralarni ko‘radi.

13.2. Bank aktsiyadorlar, mijozlar, biznes sheriklar va Bank xodimlarining huquqlarini himoya qilish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshiradi.

13.3. Bank xodimi Bankning, shu’ba va bog‘langan korxonalarning moddiy va nomoddiy aktivlari saqlanishi haqida g‘amxo‘rlik qilishi shart.

13.4. Bank xodimi bankning boshqa xodimlari, mijozlari, xo‘jalik sheriklari, boshqa uchinchi shaxslarning davlat va umuman jamiyatga, shuningdek aksiyadorlarga, mijozlarga, xo‘jalik yurituvchi subyektlarga nisbatan har qanday noqonuniy xatti-harakatlarining oldini olishda faol ishtirok etadi. hamkorlar va bank.

Bank xodimi jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorchilik faoliyatini moliyalashtirishga qarshi kurashishda faol ishtirok etadi.

13.5. Bank xodimi amaldagi qonunchilik va Bankning ichki hujjatlariga muvofiq bozorni manipulyatsiya qilish bilan bog'liq faoliyatni amalga oshirmaydi.

13.6. Bank xodimi axloqiy va huquqiy normalarni buzadigan faoliyatni amalga oshirmaydi.

13.6. Bank xodimi ishbilarmonlik obro'siga, Bankning boshqa nomoddiy va moddiy manfaatlariga, sho'ba va sho'ba korxonalariga, mijozlariga, biznes sheriklariga putur etkazadigan har qanday faoliyatni istisno qiladi.

13.7. Bank xodimi bankning boshqa xodimlaridan, mijozlardan, biznes hamkorlaridan bankning ichida va tashqarisida rejalashtirilgan, joriy yoki amalga oshirilayotgan harakatlar to‘g‘risida bevosita rahbarini va bankning tegishli tarkibiy bo‘linmalarini darhol xabardor qilishi shart. xalqaro huquqning umume’tirof etilgan tamoyillari va normalari, ushbu Kodeks yoki Bankning boshqa ichki hujjatlari.14. BANK XODIMLARINING MA’SULYATI

14.1. Mazkur Odob-axloq kodeksi qoidalariga rioya qilmaganligi uchun Bank xodimlariga nisbatan Bank rahbariyati tomonidan intizomiy va ma’muriy jazo choralari qo‘llanilishi mumkin. 

ico
Ilova holatini tekshiring

Ilova kodini kiriting