Bosh sahifa / UzCard

UzCard

 

XIZMATLAR TASNIFI Narxi Izoh
1 Jismoniy shaxslarga ochilgan oylik ish haqi plastik kartalari hamda nafaqaxo'rlarning plastik kartalari bo'yicha ochilgan kartalar uchun
1,1 Jismoniy shaxslar plastik kartochkalarini (Ish haqi, pensiya, nafaqa, stipendiya va oilaviy kartochkalar) emissiya qilishda Bepul UZCARD tizimidagi kartalar uchun
1,2 Plastik kartochkaning foydalanish muddati tugaganda qayta emissiya qilishda/almashtirishda 30 000 so'm UZCARD tizimidagi kartalar uchun
1,3 Jismoniy shaxslar plastik kartochkalarini emissiya qilishda (1.1 bandga tegishli bo'lmagan maqsadlar uchun: konversion operasiyalarni amalga oshirish, sug'urta badallari, dividendlar va boshqa turdagi kartalar) 30 000 so'm UZCARD tizimidagi kartalar uchun
1,4 Plastik kartochka yo'qotilganda va shikastlanganda plastik kartani qaytadan emissiya qilish 30 000 so'm UZCARD tizimidagi kartalar uchun
1,5 Plastik karta hisobvarag'i naqd pul bilan to'ldirilganda Bepul UZCARD tizimidagi kartalar uchun
1,6 Jismoniy shaxslardan ularning bank plastik kartochkalariga barcha turdagi mablag'larni kirim qilish Bepul UZCARD tizimidagi kartalar uchun
1,7 Plastik kartochkani blokirovkaga (shu jumladan, "Stop list"ga) qo'yish, chiqarish Bepul UZCARD tizimidagi kartalar uchun
1,8 Plastik karta hisobvarag'idagi qoldiq mablag'ga foiz hisoblash Nazarda tutilmagan UZCARD tizimidagi kartalar uchun
1,9 Bank emitentidan qatiy nazar jismoniy shaxsning plastik kartochkasidagi mablag'larni boshqa bir jismoniy shaxs plastik kartochkasiga o'tkazilganda yoki kirim qilinganda Bepul Mobil ilovalar, infokioskalar va elektron to'lov tizimlari orqali o'tkazilgan to'lovlar bundan mustasno
1,10 P2P xizmati 0,5 % gacha UZCARD tizimidagi kartalar uchun
1,11 Bankomatlar orqali naqd pul berilganda 1% UZCARD tizimidagi kartalar uchun
1,12 Terminallar orqali naqd pul berilganda Bepul UZCARD tizimidagi kartalar uchun
1,13 Plastik kartalardagi aylanmalar to'g'risida mijozga rasmiy ma'lumot berish 16 000 so'm UZCARD tizimidagi kartalar uchun
1,14 Nafaqaxo'rlarning plastik karta hisobvarag'idagi qoldiq mablag'ga foiz hisoblash Nazarda tutilmagan UZCARD tizimidagi kartalar uchun
2 Boshqa bank plastik kartasi foydalanuvchilariga bank tomonidan xizmatlar ko'rsatishda olinadigan komission to'lovlar bo'yicha
2,1 Bank emitentidan qatiy nazar jismoniy shaxsning plastik kartochkasidagi mablag'larni boshqa bir jismoniy shaxs plastik kartochkasiga o'tkazilganda yoki kirim qilinganda Bepul Mobil ilovalar, infokioskalar va elektron to'lov tizimlari orqali o'tkazilgan to'lovlar bundan mustasno
2,2 P2P xizmati 0,5 % gacha UZCARD tizimidagi kartalar uchun
2,3 Terminallar orqali naqd pul berilganda 1% UZCARD tizimidagi kartalar uchun
2,4 Bank emitentidan qatiy nazar jismoniy shaxsning plastik kartochkasidan mablag'lar bankomatlar orqali naqd pul shaklida berilganda 1% UZCARD tizimidagi kartalar uchun
3 Yuridik shaxslar va Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun
3,1 Yakka tartibdagi tadbirkor plastik kartochkasini emissiya qilish 30 000 so'm UZCARD tizimidagi kartalar uchun
3,2 Yuridik shaxs plastik kartochkasini emissiya qilish 30 000 so'm UZCARD tizimidagi kartalar uchun
3,3 Plastik kartochka yo'qotilganda va shikastlanganda korporativ kartani qaytadan emissiya qilish 30 000 so'm UZCARD tizimidagi kartalar uchun
3,4 Korporativ kartani foydalanish muddati tugaganda qayta emissiya qilishda/almashtirishda 30 000 so'm UZCARD tizimidagi kartalar uchun
3,5 Plastik kartochkani blokirovkaga (shu jumladan, "Stop list"ga) qo'yish, chiqarish Bepul UZCARD tizimidagi kartalar uchun
3,6 Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning korporativ kartochkalariga mablag'lar o'tkazilishi uchun ularning asosiy hisobvarag'laridan kartochka hisobvarag'lariga mablag' ko'chirilganda O'tkazilgan summadan 0,5% UZCARD tizimidagi kartalar uchun
3,7 Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning korporativ kartochkalariga mablag'lar kirim qilinishda bank xizmat haqi Bepul UZCARD tizimidagi kartalar uchun
3,8 Korporativ kartalardagi aylanmalar to'g'risida mijozga rasmiy ma'lumot berish 16 000 so'm UZCARD tizimidagi kartalar uchun
4 Savdo va xizmat ko'rsatuvchi korxona va tashkilotlar uchun
4,1 Terminallarni ijaraga berish Yakka tartibdagi tadbirkorlarga 15 000 so'm UZCARD tizimidagi terminallar uchun
4,2 Terminallarni ijaraga berish Yuridik shaxslarga 25 000 so'm UZCARD tizimidagi terminallar uchun
4,3 Savdo terminalini ta'mirlab bo'lmaydigan holda ishdan chiqarish yoki uni yo'qotish hollarida qo'llaniladigan jarima sanksiyasi Terminalning qoldiq qiymati va qo'shimcha ravishda EKOIH miqdorida UZCARD tizimidagi terminallar uchun
4,4 Plastik karta va terminallardagi aylanmalar to'g'risida mijozga rasmiy ma'lumot berish 16 000 so'm UZCARD tizimidagi kartalar uchun
5 Jismoniy shaxslarga boshqa maqsadlar uchun ochilgan kartalar uchun (Oylik ish haqi uchun olingan kartalar bundan mustasno)
5,1 Jismoniy shaxslar plastik kartochkalarini emissiya qilishda (1.1 bandga tegishli bo'lmagan maqsadlar uchun: konversion operasiyalarni amalga oshirish, sug'urta badallari, dividendlar va boshqa turdagi kartalar) 30 000 so'm UZCARD tizimidagi kartalar uchun
5,2 Plastik kartochkaning turidan qatiy nazar foydalanish muddati tugaganda, yo'qotilganda va shkastlanganda qayta emissiya qilishda/almashtirishda 30 000 so'm UZCARD tizimidagi kartalar uchun
5,3 Plastik karta hisobvarag'i naqd pul bilan to'ldirilganda Bepul UZCARD tizimidagi kartalar uchun
5,4 Jismoniy shaxslardan ularning bank plastik kartochkalariga barcha turdagi mablag'larni kirim qilish Bepul UZCARD tizimidagi kartalar uchun
5,5 Plastik kartochkani blokirovkaga (shu jumladan, "Stop list"ga) qo'yish, chiqarish Bepul UZCARD tizimidagi kartalar uchun
5,6 Plastik karta hisobvarag'idagi qoldiq mablag'ga foiz hisoblash Nazarda tutilmagan UZCARD tizimidagi kartalar uchun
5,7 Bank emitentidan qatiy nazar jismoniy shaxsning plastik kartochkasidagi mablag'larni boshqa bir jismoniy shaxs plastik kartochkasiga o'tkazilganda yoki kirim qilinganda Bepul Mobil ilovalar, infokioskalar va elektron to'lov tizimlari orqali o'tkazilgan to'lovlar bundan mustasno
5,8 Bank emitentidan qatiy nazar jismoniy shaxslarning plastik kartochkasidan mablag'lar bankomatlar orqali naqd pul shaklida berilganda 1% UZCARD tizimidagi kartalar uchun
5,9 Terminallar orqali naqd pul berilganda Bepul UZCARD tizimidagi kartalar uchun
5,10 Plastik kartalardagi aylanmalar to'g'risida mijozga rasmiy ma'lumot berish 16 000 so'm UZCARD tizimidagi kartalar uchun