Bosh sahifa / HUMO

HUMO

HUMO

XIZMATLAR TASNIFI Narxi Izoh
1 Jismoniy shaxslarga ochilgan oylik ish haqi plastik kartalari hamda nafaqaxo'rlarning plastik kartalari bo'yicha ochilgan kartalar uchun
1,1 Jismoniy shaxslar plastik kartochkalarini (Ish haqi, pensiya, nafaqa, stipendiya va oilaviy kartochkalar) emissiya qilishda Bepul HUMO tizimidagi kartalar uchun
1,2 Plastik kartochkaning foydalanish muddati tugaganda qayta emissiya qilishda/almashtirishda 10 000 so'm HUMO tizimidagi kartalar uchun
1,3 Jismoniy shaxslar plastik kartochkalarini emissiya qilishda (1.1 bandga tegishli bo'lmagan maqsadlar uchun: konversion operasiyalarni amalga oshirish, sug'urta badallari, dividendlar va boshqa turdagi kartalar) 10 000 so'm HUMO tizimidagi kartalar uchun
1,4 Plastik kartochka yo'qotilganda va shikastlanganda plastik kartani qaytadan emissiya qilish 10 000 so'm HUMO tizimidagi kartalar uchun
1,5 Plastik karta hisobvarag'i naqd pul bilan to'ldirilganda Bepul HUMO tizimidagi kartalar uchun
1,6 Jismoniy shaxslardan ularning bank plastik kartochkalariga barcha turdagi mablag'larni kirim qilish Bepul HUMO tizimidagi kartalar uchun
1,7 Plastik kartochkani blokirovkaga (shu jumladan, "Stop list"ga) qo'yish, chiqarish Bepul HUMO tizimidagi kartalar uchun
1,8 Plastik karta hisobvarag'idagi qoldiq mablag'ga foiz hisoblash Nazarda tutilmagan HUMO tizimidagi kartalar uchun
1,9 Bank emitentidan qatiy nazar jismoniy shaxsning plastik kartochkasidagi mablag'larni boshqa bir jismoniy shaxs plastik kartochkasiga o'tkazilganda yoki kirim qilinganda Bepul Mobil ilovalar, infokioskalar va elektron to'lov tizimlari orqali o'tkazilgan to'lovlar bundan mustasno
1,10 P2P xizmati 0,5 % gacha HUMO tizimidagi kartalar uchun
1,11 Bankomatlar orqali naqd pul berilganda 1% HUMO tizimidagi kartalar uchun
1,12 Terminallar orqali naqd pul berilganda Bepul HUMO tizimidagi kartalar uchun
1,13 Plastik kartalardagi aylanmalar to'g'risida mijozga rasmiy ma'lumot berish 16 000 so'm HUMO tizimidagi kartalar uchun
1,14 Nafaqaxo'rlarning plastik karta hisobvarag'idagi qoldiq mablag'ga foiz hisoblash Nazarda tutilmagan HUMO tizimidagi kartalar uchun
2 Boshqa bank plastik kartasi foydalanuvchilariga bank tomonidan xizmatlar ko'rsatishda olinadigan komission to'lovlar bo'yicha
2,1 Bank emitentidan qatiy nazar jismoniy shaxsning plastik kartochkasidagi mablag'larni boshqa bir jismoniy shaxs plastik kartochkasiga o'tkazilganda yoki kirim qilinganda Bepul Mobil ilovalar, infokioskalar va elektron to'lov tizimlari orqali o'tkazilgan to'lovlar bundan mustasno
2,2 P2P xizmati 0,5 % gacha HUMO tizimidagi kartalar uchun
2,3 Terminallar orqali naqd pul berilganda 1% HUMO tizimidagi kartalar uchun
2,4 Bank emitentidan qatiy nazar jismoniy shaxslarning plastik kartochkasidan mablag'lar bankomatlar orqali naqd pul shaklida berilganda 1% HUMO tizimidagi kartalar uchun
3 Yuridik shaxslar va Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun
3,1 Yakka tartibdagi tadbirkor plastik kartochkasini emissiya qilish 30 000 so'm HUMO tizimidagi kartalar uchun
3,2 Yuridik shaxs plastik kartochkasini emissiya qilish 30 000 so'm HUMO tizimidagi kartalar uchun
3,3 Plastik kartochka yo'qotilganda va shikastlanganda korporativ kartani qaytadan emissiya qilish 30 000 so'm HUMO tizimidagi kartalar uchun
3,4 Korporativ kartani foydalanish muddati tugaganda qayta emissiya qilishda/almashtirishda 30 000 so'm HUMO tizimidagi kartalar uchun
3,5 Plastik kartochkani blokirovkaga (shu jumladan, "Stop list"ga) qo'yish, chiqarish Bepul HUMO tizimidagi kartalar uchun
3,6 Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning korporativ kartochkalariga mablag'lar o'tkazilishi uchun ularning asosiy hisobvarag'laridan kartochka hisobvarag'lariga mablag' ko'chirilganda O'tkazilgan summadan 0,5% HUMO tizimidagi kartalar uchun
3,7 Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning korporativ kartochkalariga mablag'lar kirim qilinishda bank xizmat haqi Bepul HUMO tizimidagi kartalar uchun
3,8 Korporativ kartalardagi aylanmalar to'g'risida mijozga rasmiy ma'lumot berish 16 000 so'm HUMO tizimidagi kartalar uchun
4 Savdo va xizmat ko'rsatuvchi korxona va tashkilotlar uchun
4,1 Bank tomonidan o'rnatilgan terminallarni inkassasiya qilinganda olinadigan komission to'lovlar 0%-0,2% gacha HUMO tizimidagi terminallar uchun (Mijoz bilan kelishgan xolda) Mobil ilovalar va elektron to'lov tizimlari orqali o'tkazilgan to'lovlar bundan mustasno
4,2 Bank tomonidan o'rnatilgan EPOS terminallaridan olinadigan komission to'lovlar 0%-1,5% gacha Mijoz bilan kelishgan xolda o'rnatiladi
4,3 Terminallarni ijaraga berish Yakka tartibdagi tadbirkorlarga Bepul HUMO tizimidagi terminallar uchun
4,4 Terminallarni ijaraga berish Yuridik shaxslarga Bepul HUMO tizimidagi terminallar uchun
4,5 Savdo terminalini ta'mirlab bo'lmaydigan holda ishdan chiqarish yoki uni yo'qotish hollarida qo'llaniladigan jarima sanksiyasi Terminalning qoldiq qiymati va qo'shimcha ravishda EKOIH miqdorida HUMO tizimidagi terminallar uchun
4,6 Plastik karta va terminallardagi aylanmalar to'g'risida mijozga rasmiy ma'lumot berish 16 000 so'm HUMO tizimidagi kartalar uchun
5 Jismoniy shaxslarga boshqa maqsadlar uchun ochilgan kartalar uchun (Oylik ish haqi uchun olingan kartalar bundan mustasno)
5,1 Jismoniy shaxslar plastik kartochkalarini emissiya qilishda (1.1 bandga tegishli bo'lmagan maqsadlar uchun: konversion operasiyalarni amalga oshirish, sug'urta badallari, dividendlar va boshqa turdagi kartalar) 10 000 so'm HUMO tizimidagi kartalar uchun
5,2 Plastik kartochkaning turidan qatiy nazar foydalanish muddati tugaganda, yo'qotilganda va shkastlanganda qayta emissiya qilishda/almashtirishda 10 000 so'm HUMO tizimidagi kartalar uchun
5,3 Plastik karta hisobvarag'i naqd pul bilan to'ldirilganda Bepul HUMO tizimidagi kartalar uchun
5,4 Jismoniy shaxslardan ularning bank plastik kartochkalariga barcha turdagi mablag'larni kirim qilish Bepul HUMO tizimidagi kartalar uchun
5,5 Plastik kartochkani blokirovkaga (shu jumladan, "Stop list"ga) qo'yish, chiqarish Bepul HUMO tizimidagi kartalar uchun
5,6 Plastik karta hisobvarag'idagi qoldiq mablag'ga foiz hisoblash Nazarda tutilmagan HUMO tizimidagi kartalar uchun
5,7 Bank emitentidan qatiy nazar jismoniy shaxsning plastik kartochkasidagi mablag'larni boshqa bir jismoniy shaxs plastik kartochkasiga o'tkazilganda yoki kirim qilinganda Bepul Mobil ilovalar, infokioskalar va elektron to'lov tizimlari orqali o'tkazilgan to'lovlar bundan mustasno
5,8 Bank emitentidan qatiy nazar jismoniy shaxslarning plastik kartochkasidan mablag'lar bankomatlar orqali naqd pul shaklida berilganda 1% HUMO tizimidagi kartalar uchun
5,9 Terminallar orqali naqd pul berilganda Bepul HUMO tizimidagi kartalar uchun
5,10 Plastik kartalardagi aylanmalar to'g'risida mijozga rasmiy ma'lumot berish 16 000 so'm HUMO tizimidagi kartalar uchun