Bosh sahifa / / Faktoring

Faktoring

Taqdim etish shartlari:

Mijozlar bilan faktoring operatsiyalari bank filiali bilan tuzilgan shartnomalar asosida amalga oshiriladi,

bank talablari bo'yicha, bank tizimida xizmat ko'rsatiladigan asosiy depozit hisob raqamlari mavjud bo’lishi kerak

Faktoringning maksimal miqdori:

Tomonlarning kelishuvlariga ko’ra

Xizmat turi:

Faktoring

Faktoringning valyuta turi:

Milliy valyuta – so'm va xorijiy valyuta

Faktoringning muddati:

To'lovchining moliyaviy agentga pul talabini qaytarish muddati faktoring xizmatlari asosida 90 kundan oshmasligi kerak.

Chegirma:

Bank tomonidan o'tkazilgan va shartnoma bo'yicha to'lov talablarining miqdorini - bank chegirmasi tashkil etadi. Milliy valyutada chegirmalar 5%, xorijiy valyutada 2%

Faktoringni ta'minlash tartibi:

Tegishli ravishda rasmiylashtirilgan va to'lovchi tomonidan imzolangan oldi-sotdi shartnomasi, ishlar bajarish va xizmatlar ko’rsatish;

Mol-mulkdan ozod qilinishini tasdiqlaydigan, ishlar bajarish va xizmatlar ko’rsatish uchun hujjatlar (tovarlar tashish nakladnoylari, ishonchnomalarning nusxalari, ish qabul qilish aktlari va boshqalar.); boshqa banklarda to'lovchi tomonidan ochilgan hisob raqamlar ro'yxati;

- Moliyaviy hisobot (bugalteriya balansi (1-forma), moliyaviy hisobotlar natijalari (2-forma), debitorlik va kreditorlik qarzdorliklar haqida ma’lumotnoma (2a-formasi), hamda 90 kundan ortiq muddatdagi debitorlik va kreditorlik qarzdorliklar kelushuv aktlari.

Maxsus shartlar:

Faktoring xizmatlarini ko'rsatishning majburiy sharti to'lovchida kechiktirilgan kredit qarzlarining yo'qligi.

Faktoring operatsiyalari ishlab chiqarilishi mumkin bo’lmagan holatlar:

byudjet tashkilotlari talablariga ko’ra;

Jismoniy shaxslarning qarz majburiyatlari;

korxonalarning majburiyatlari,

to'lovga layoqatsiz deb topilgan;

foydasiz korxonalar;

likvidsiz balansga ega korxonalar;

kapital investitsiyalarni moliyalashtirish;

konsignatsion turkumidagi eksport kontraktlari;

kompensatsiya va almashtirish operatsiyalari;

ishni bosqichma-bosqich yoki oldindan to'lash;

oldi-sotti shartnomalari, to'lovchi mahsulotni belgilangan tartibda qaytarib berishga huquqiga ega bo'lsa.

vaqt shartnomasi, oldi-sottidan keyin xizmat ko’rsatish talabiga ko’ra.