Bosh sahifa / / Bank kafolati

Bank kafolati

 

Mahsulot ta'rifi:

Mijozning qarz majburiyatlarini bajarish kafolati;

Kafolat miqdori:

Cheklanmagan

Kafolat muddati:

Mijoz va benefitsiar o'rtasida tuzilgan bitim asosida beriladi;

Kafolat xatining valyuta turi:

Milliy valyuta va AQSh dollari;

Kafolat xati berganlik uchun xizmat xaqi:

1. Bank va mijoz o’rtasidagi kelishuv asosida aniqlanadi;

2. Bank tomonidan Benefitsiar foydasiga printsipalning majburiyatlari bo'yicha mablag' to'lab berilgan taqdirda, ushbu o'tkazib berilgan mablag' bankga qaytarib to'langungacha bo'lgan muddat davomida, bank kafolat shartnomasi kelishuviga asosan qo'shimcha miqdorda komission to'lov hisoblab undiriladi;

Kafolat oluvchilar va ularga qo'yilgan talab:

Nolikvid balansga ega, muddati tugamagan kreditorlik qarzdorligi mavjud, oxirgi uch yil moliyaviy xolati taxlili bo'yicha auditor ijobiy xulosasiga ega bo'lmagan, kredit tarixi salbiy bo'lgan korxonalarga bank kafolati taqdim etilmaydi;

Kerakli hujjatlar:

 

- Kompaniya ustavining nusxasi va ta'sis hujjatlari;

- Mahalliy organlar tomonidan ro'yxatga olingan yuridik shaxs guvohnomasining nusxasi; 

- Auditorlik hulosasi (faoliyat turiga qarab);

- Bank kafolati olish va garov taqdim etish bo'yicha ta'sischilarning rozilik qarori;

- Pul oqimi prognozi ko'rsatilgan biznes-reja;

Davlat soliq inspektsiyasiga topshirilgan oxirgi hisobot davri uchun moliyaviy hisobot:

  • Forma - 1 balans hisoboti
  • Forma - 2 moliyaviy natijalar hisoboti. 
  • Debitorlik va kreditorlik qarzdorliklari haqida ma'lumot
  • Asosiy vositalar haqida ma'lumot. 

-Ta'minot bilan bog'liq hujjatlar;

- Bank tomonidan talab qilinadigan boshqa hujjatlar.